.

 

Każdego roku 10 października świat obchodzi Święto Drzewa. Dzień ten nie mógł umknąć uwadze małych przyrodników z naszej placówki. Przedszkolaki z wszystkich grup świętowanie rozpoczęły już w czwartek, 9 października. Wtedy to w przedszkolnym ogrodzie maluchy razem z wychowawcami grup przeprowadzili przyrodnicze obserwacje, których podstawowym celem było zainteresowanie dzieci pięknem jesiennej przyrody. Następnie, w salach, każda grupa zapoznała się z tematycznymi plakatami i ilustracjami przedstawiającymi różne gatunki drzew. Dzieci uczyły się piosenki "Nasze ukochane drzewa" a przy muzyce relaksacyjnej uczestniczyły w zabawach twórczych z wykorzystaniem zebranych w ogrodzie liści.

Dzień później świętowanie na dobre przeniosło się do ogrodu, gdzie każda grupa odnalazła swoje grupowe drzewo i przeprowadziła wokół niego prace porządkowe. Następnie dzieci uczestniczyły w wielu zabawach, między innymi bawiły się w chowanego między drzewami, wymyślały imiona dla drzew, przez lupę poznawały korę drzew i starały się wsłuchiwać w wydawane przez nie dźwięki. Świętowanie zakończyły wspólne tańce przy drzewach.

Obcowanie z naturą na świeżym powietrzu dostarczyło przedszkolakom sporo radości. Dzięki zorganizowanym zabawom dzieci miały okazję zrozumieć, jaką rolę drzewa pełnią w otaczającym ich świecie.

Iwona Marciniak