Sprzątanie Świata 2016

"Podaj dalej... Drugie życie odpadów!" - to hasło 23. edycji Sprzątania Świata, do której ochoczo włączyły się najstarsze grupy z naszego Przedszkola (Wiewiórki, Jeżyki, Motylki). W tym roku akcja zorganizowana została 16. września. Od lat w sprzątaniu świata biorą udział wszyscy, którym nie jest obojętny los i wygląd naszego otoczenia. Jako że ekologia nie jest Małym Przyrodnikom obca, postanowiliśmy zaangażować się w tę szczytną ideę. Jeszcze przed rozpoczęciem sprzątania dzieci miały okazję przypomnieć sobie podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony środowiska (między innymi, by używać opakowań wielokrotnego użytku, zamiast jednorazowych - na przykład materiałowych toreb zakupowych i szklanych butelek - oraz żeby zużyte opakowania, podlegające recyklingowi, sortować i wyrzucać do odpowiednich pojemników). Następnie przedszkolaki, zaopatrzone w ochronne rękawiczki, wyszły do przyprzedszkolnego ogrodu i wspólnie zbierały rozrzucone przez ludzi odpady. Wierzymy, że takie działania wykształcą w dzieciach poczucie współodpowiedzialności za środowisko i estetykę przestrzeni, w której mieszkają i poruszają się na co dzień. Ostatecznie też wszyscy byliśmy szczęśliwi i zadowoleni z dobrze wykonanego zadania.

 

Iwona Marciniak