Policjant w przedszkolu

W poniedziałek 17 listopada dzieci odwiedził przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji. Opowiedział o pracy policjanta, zaprezentował narzędzia pracy , a także zapoznał przedszkolaków z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu ulicznym. W ogrodzie przedszkolnym starsze grupy oglądały wóz policyjny i jego wyposażenie.