Opłaty

Przedszkole pracuje w okresie wakacji w miesiącu lipcu i sierpniu w godzinach 6:30 - 17:00.

Po uprzednim zgłoszeniu dziecka (karta zgłoszenia), przyjmujemy wszystkie dzieci na dyżur.

 

Opłaty podstawowe:

Opłata stałą wynosi 210,00 zł/m-c

Jeżeli do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, za drugie dziecko opłata stała wynosi 75%
kwoty całkowitej tj. 157,50 zł

Jeżeli do przedszkola uczęszcza dziecko z orzeczeniem, wówczas opłata stała wynosi 75%
kwoty całkowitej tj. 157,50 zł

Urlopowanie dziecka nie zwalnia Rodzica z opłat. Za dziecko tzw. urlopowane opłata wynosi 50%
kwoty całkowitej tj. 105,00 zł

Opłata za wyżywienie, 3 posiłki dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek)
wynosi 6,00 zł

Opłaty za 5-cio godzinny pobyt dziecka w przedszkolu:

RYTMIKA Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ-zajęcia 4x w miesiącu - 10,00 zł/m-c

JĘZYK ANGIELSKI - zajęcia 8x w miesiącu - 30,00 zł/m-c

TANIEC - zajęcia 8x w miesiącu - 30,00 zł/m-c

Opłata za wyżywienie, 2 posiłki dziennie (Sniadanie, dwudaniowy obiad) wynosi 5,00 zł

Zajęcia opłacane przez rodziców:

KARATE - zajęcia 4x w miesiącu - 25,00 zł/m-c

SZACHY - zajęcia 4x w miesiącu - 28,00 zł/m-c

BALET - zajęcia 4x w miesiącu - 35,00 zł/m-c.

Zajęcia finansowane z budżetu przedszkola:

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE - w całości opłacane przez przedszkole

RELIGIA - w całości opłacana przez przedszkole