Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i sanitarne

Mali przyrodnicy spełniają wszystkie wymagania Straży Pożarnej i Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz higieniczno - sanitarnej określone w Rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Całe przedszkole jest obiektem kompleksowo przygotowanym pod kątem obiektu pobytu dzieci (atestowany sprzęt przedszkolny, zabawki, odpowiednia wentylacja, wyremontowane pomieszczenia sanitarne dla dzieci, nowe okna i ogrzewanie centralne).