Nasze cele

Stwarzanie warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeżywania w różnych formach.

 

  1. Stwarzanie warunków do optymalnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka
  2. Stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolności kojarzenia, logicznego i twórczego myślenia a także działania
  3. Tworzenie warunków do rozwoju nabytych doświadczeń językowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności czytania i pisania
  4. Kształtowanie i umacnianie wiary we własne siły i możliwości
  5. Budowanie pozytywnych relacji na płaszczyźnie: dziecko-nauczyciel oraz dziecko-dziecko.