Oferujemy

Oferujemy:

- wysokokwalifikowaną kadrę - zapewniamy: systematyczną aktualizację i uzupełnianie kompetencji zawodowych, doświadczenie i ciągły rozwój, umiejętne diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb dzieci,

indywidualne podejście do potrzeb dziecka, wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zróżnicowane i aktywizujące metody dydaktyczne, umiejętność pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych (wspieranie kształcenia dzieci szczególnie uzdolnionych oraz z trudnościami edukacyjnymi).

 

- opiekę nad dziecmi od 2,5 do 6 lat.

- 3 posiłki dziennie (zgodnie z wymogami SANEPID).

- możliwość dostosowania diety do indywidualnych potrzeb dziecka.

- wyposażenie spełniające normy bezpieczeństwa.

- prace również w soboty (po uprzednim zgłoszeniu).

- wydłużony czas pracy (na życzenie rodzica).