Już wkrótce

Już wkrótce obok zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych oferować będziemy zajęcia specjalistyczne

w oparciu o tradycje, a także nowatorskie metody pracy z dziećmi:
ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
metoda ekspresji ruchowej Carla Orfa,
metoda gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów.