Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe:

- zajęcia logopedyczne,

- aktywność plastyczna - warsztaty,

 

- aktywność muzyczno-ruchowa,

- eksperymenty i doświadczenia - warsztaty,

- zajęcia rytmiczno-taneczne,

- aktywność ekologiczno-przyrodnicza,

- zabawa z językiem angielskim,

- balet,

- tańce,

- szachy,

- gimnastyka korekcyjna z rytmiką.