Program

Program wychowania został opracowany w oparciu o wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zapewniamy wszechstronny, aktywny

i twórczy rozwój naszych pociech dostosowany ściśle do oczekiwań stawianych przyszłym ucznion szkół podstawowych. W ramach zajęć prowadzimy indywidualną kartę rozwoju każdego dziecka określającą jego predyspozycje i rozwój fizyczno - umysłowy. Współpracujemy z wykwalifikowanym logopedą, animatorem kultury, oraz nauczycielem rytmiki.