To, co nas wyróżnia

Szczególna, kameralna atmosfera umożliwiająca pełny kontakt z każdym dzieckiem.

Troskliwa i opiekuńcza kadra pedagogiczna

Codziennie różnorodne zajęcia ruchowe, sportowe, korekcyjne, zgodnie z potrzebami, również opieka logopedy.

Codzienne czytanie dzieciom bajek , nawiązanie współpracy z biblioteką, możliwość korzystania z biblioteki przedszkolnej

Częste spacery oraz wyjścia na świeże powietrze – w miarę możliwości atmosferycznych

Godziny pracy dostosowane także do rozkładu dnia rodziców aktywnych zawodowo 6.30-17.00 (pon - pt).

Interesujący harmonogram roczny (wycieczki, teatry, place zabaw, wystawy, skanseny).

Pełna i otwarta współpraca z Rodzicami.

Indywidualne podejście do dziecka.

Ciekawa i bogata oferta zajęć.